Partnerzy

W prowadzeniu badań ośrodek MEDI CLINICAL współpracuej z wiodącą na rynku firmą PRIMA Clinical Services, świadczącą pełen zakres usług związanych z organizacją oraz prowadzeniem badań klinicznych w ośrodkach medycznych w Polsce.

PRIMA Clinical Services dysponuje wykwalifikowanym personelem z wieloletnim doświadczeniem w badaniach klinicznych, który w ramach współpracy z MEDI CLINICAL zajmuje się aspektami administracyjnymi, organizacyjnymi oraz wspomaga pracę zespołów lekarskich. Zakres usług PRIMA Clinical Services obejmuje pełne wsparcie w tworzeniu, organizacji a następnie funkcjonowaniu działów badań klinicznych poprzez – między innymi –  oddelegowanie koordynatorów badań klinicznych. Koordynatorzy z PRIMA Clinical Services są odpowiednio przeszkoleni, posiadają należytą znajomość języka angielskiego, certyfikaty GCP oraz pracują w sposób ustandaryzowany na podstawie wewnętrznych standardów operacyjnych.

Dotychczasowe zaangażowanie PRIMA Clinical Services w Polsce zaowocowało wzrostem zainteresowania badaniami klinicznymi. Podmioty lecznicze uzyskały wsparcie umożliwiające poszerzenie oferty o dostęp do innowacyjnych terapii. Zespoły medyczne zaś – szansę pozyskania doświadczenia w terapii nowymi cząsteczkami oraz uczestniczenia w międzynarodowych projektach, mających na celu rozwój zaawansowanych terapii medycznych na świecie.