Zespół

Dr n. med. Agnieszka Kardynał

Specjalista 

dermatolog-wenerolog

Lek. Anna Gryszka

Specjalista 

medycyny rodzinnej

Dr n. med. Marcin Michalak

Specjalista kardiolog

Lek. Anna Witowicz

Lekarz Rezydent  

kardiologii

Lek. Michał Krogulecki

Specjalista

gastroenterolog

Lek. Bogna Kucharska

Specjalista 

chorób wewnętrznych

Dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz

Specjalista

Reumatologii

Lek. Małgorzata 

Dąbrowska

Lekarz REZYDENT chorób wewnętrznych

Mgr Magdalena Leszczyńska

Pielęgniarka

Mgr Dorota Dużyńska

Pielęgniarka

Mgr Bernadetta Głuszcz

PIELĘGNIARKA

Mgr Anna Kawa

Pielęgniarka

Mgr Maciej Wieleba

Ratownik Medyczny

Mgr Paula Kosek

Koordynatorka

badań Klinicznych