TV48574-IMM-20036

Randomizowane, trwające 14 tygodni, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy IIb, mające na celu ustalenie zakresu dawki, oceniające farmakokinetykę, skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję TEV-48574 u dorosłych pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub choroby Leśniowskiego-Crohna (RELIEVE UCCD)

Gastroenterologia

Lek. Michał Krogulecki

Specjalista gastroenterolog

Lek. Bogna Kucharska

Specjalista chorób wewnętrznych

Lek. Magdalena Szczypek

Lekarz rezydent 

chorób wewnętrznych